Danh mục sản phẩm

tiện ích

Tỷ giá : 14-11-2011

Loại Mua Bán
Loại Mua Bán

hỗ trợ trực tuyến

liên kết web

Thống kê

Lượt truy cập: 0013

Tổng lượt truy cập: 929473

img img1

THÔNG BÁO [01/04/2016]

Công ty TNHH TMDV Chương Nhân thông báo :

1/ Kỹ sư LÊ ĐĂNG QUỐC - Trưởng phòng Kỹ thuật, sẽ ngưng công tác tại công ty Chương Nhân kể từ ngày 01/04/2016.

Người thay thế : Kỹ sư VÕ THÁI HÒA

2/ Bà ĐẶNG THỊ NHÀN - Kế toán, sẽ ngưng công tác tại phòng kế toán của công ty kể từ ngày 01/04/2016.

Người thay thế : Bà LÊ THỊ THANH VÂN

undefined undefined undefined undefined undefined